RODO

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, „P.P.H.U. „Rapak” Rafał Sierpiński” z siedzibą w Józefowie 05-420 przy ul. Dolnej 6, NIP 5261028773, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „P.P.H.U. „Rapak” Rafał Sierpiński” z siedzibą w Józefowie 05-420 przy ul. Dolnej 6, NIP 5261028773, tel. + 48 22 789 21 56, email: rapak@o2.pl .

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

 • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeńmarketingu bezpośredniego

 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

 • weryfikacji wiarygodności płatniczej

 • wsparcia obsługi

 • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. Dodatkowo wyraziłeś zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych podmiotów trzecich zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych (Reklamodawcy). W ramach powyższego Twoje dane przetwarzane są w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową Reklamodawców oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu segmentów konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe. Segmentowanie pozwala nam na dostosowywanie treści przesłanych newsletterów do indywidualnych zainteresowań użytkowników tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowanych.

  1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).

  2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

  3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

  6. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).